Welkom op de website van:

PageLines- VanderWeegenBegeleiding-logo.png

 

 

 

VanderWeegenBegeleiding is een particuliere praktijk voor leer- en ontwikkelingsproblematiek bij kinderen/jongeren in het regulier en speciaal onderwijs (basis-, voortgezet onderwijs en MBO). De begeleiding wordt gegeven door Sabine van der Weegen, zij heeft haar Master Special Educational Needs  behaald en heeft jaren ervaring als leerkracht, remedial teacher en ambulant hulpverlener in het basis- en speciaal onderwijs. Daarnaast volgt zij de opleiding Social Work en blijft up-to-date van alle ontwikkelingen door het volgen van cursussen en seminars.

De praktijk is gevestigd in Steenbergen (Noord-Brabant). VanderWeegenBegeleiding biedt ook de mogelijkheid om begeleiding aan huis of op school te geven.

VanderWeegenBegeleiding is opgenomen in het kwaliteitsregister van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers.

LBRT-logo

 

 

VanderWeegenBegeleiding heeft een raamovereenkomst voor het leveren van Jeugdzorg binnen de Gemeenten in West-Brabnant-West.

logo wbw